Dostępność

Audyt dostępności architektonicznej – krok po kroku

Dostępna przestrzeń to taka, z której bez przeszkód mogą korzystać wszyscy. Audyt dostępności architektonicznej pomoże Ci zweryfikować, czy twoja placówka jest przyjazna osobom ze szczególnymi potrzebami. Jak wygląda i na czym polega audyt architektoniczny? Dowiesz się z tego tekstu.

Warto myśleć o dostępności nie tylko pod kątem osób niepełnosprawnych. Zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich osobom na wózku, o protezie, ale także tym korzystającym czasowo z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osobom starszym, a także rodzicom prowadzącym dziecięce wózki.

Dla kogo audyt dostępności architektonicznej jest obowiązkowy?

Audyt jest wymagany we wszystkich placówkach świadczących usługi publiczne (urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia, miejsca kultury) oraz tych finansowanych ze środków publicznych. Obowiązek prawny w zakresie dostosowania placówki reguluje Ustawa o zapewnieniu dostępności.

Kogo dotyczy ustawa o dostępności i audyt architektoniczny

Co będzie poddane analizie podczas audytu?

W podstawowym wymiarze podczas audytu sprawdzane są wejścia, windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku. Ustawa wymaga od podmiotów publicznych, aby zapewnić:

  • dostępną strefę wejścia do budynku i możliwość wejścia z psem asystującym,
  • informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – ponieważ takie tablice/sygnalizatory dźwiękowe są pomocne w szczególności osobie z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku,
  • dostęp do wszystkich pokoi (wyjątek stanowią pomieszczenia techniczne),
  • swobodne poruszanie się po korytarzach i pomiędzy piętrami,
  • możliwość ewakuacji lub zapewnienie innego sposobu ratunku osobom ze szczególnymi potrzebami (sygnalizacja, procedury, pomocny sprzęt).

Doświadczony audytor dostępności architektonicznej analizuje parametry budynku pod kątem użyteczności dla osób z różnymi rodzajami szczególnych potrzeb. Poza wymienionymi wyżej wymogami, sprawdza także zagospodarowanie przestrzeni, wyposażenie i umeblowanie, toalety, stanowiska obsługi oraz inne elementy mające wpływ na dostępność placówki ujęte w ankiecie audytorskiej. Szczegóły wymagań ustawowych znajdują się na stronie projektu Dostępność Plus.

Od czego zależy cena audytu dostępności architektonicznej? 

Koszt wykonania audytu zależy między innymi od:

  • powierzchni budynku,
  • powierzchni i charakteru otoczenia (parking, podjazd, chodniki),
  • liczby klatek schodowych, 
  • rozkładu i liczby pomieszczeń,
  • liczby kondygnacji.

Ze względu na duże zróżnicowanie w architekturze i przeznaczeniu budynku, wycena jest dostosowywana indywidualnie. Ceny zaczynają się od kilku tysięcy złotych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dedykowaną ofertę.

CHCĘ ZAMÓWIĆ WYCENĘ AUDYTU ARCHITEKTONICZNEGO

Zleciłem wykonanie audytu – co dalej?

Po zakończeniu prac audytowych opracowywany i przekazywany jest dedykowany raport dostępności. Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian ze wskazaniem priorytetów. Stanowi on podstawę do sporządzenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz do wykonania szczegółowych projektów i planu prac wykonawczych. 

Na tym etapie przydatne będzie również określenie kosztów, jakie będą się wiązały z dostosowaniem obiektu. Jeśli będą one bardzo wysokie – sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania preferencyjnej pożyczki z Funduszu Dostępności.  Możesz wykorzystać ją na prace audytowe, projektowe oraz budowlane dla poprawy dostępności budynku.

Ile mam czasu na dostosowanie obiektu użyteczności publicznej?

Termin wyznaczony ustawowo mija 6 września 2021 roku. Po tej dacie każdy obywatel będzie mógł złożyć wnioski i skargi na brak dostępności. W zależności od typu budynku dostosowanie go do wymogów może być łatwe, utrudnione lub zupełnie niemożliwe (szczególnie budynku zabytkowego). Jeśli okaże się, że nie ma możliwości pełnego dostosowania przestrzeni, konieczne jest zapewnienie dostępu alternatywnego.

Terminy wdrażania ustawy o dostępności

Podsumowując: aby zrealizować wymagania ustawowe, konieczne jest przeprowadzenie audytu. Na jego podstawie możesz podjąć dalsze kroki w kierunku stworzenia przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności cyfrowej stron internetowych.

2 thoughts on “Audyt dostępności architektonicznej – krok po kroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *