Audyt dostępności architektonicznej – krok po kroku

Dostępna przestrzeń to taka, z której bez przeszkód mogą korzystać wszyscy. Audyt dostępności architektonicznej pomoże Ci zweryfikować, czy twoja firma jest przyjazna osobom ze szczególnymi potrzebami. Jak wygląda i na czym polega audyt architektoniczny? Dowiesz się z tego tekstu.

Warto myśleć o dostępności nie tylko pod kątem osób z niepełnosprawnością. Zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny być wolne od barier, co umożliwi poruszanie się po nich osobom na wózku, o protezie, ale także tym korzystającym czasowo z kul, lasek czy innych pomocy ortopedycznych. Ponadto, osoby starsze, a także rodzice prowadzący dziecięce wózki, również z takiego udogodnienia skorzystają.

Temat jest szczególnie istotny, kiedy firma jest otwarta na zatrudnianie osób ze szczególnymi potrzebami, ale nie ma dostosowanej do tego infrastruktury. Mimo, iż regulaminy pracy zdalnej rozwiązują kwestię niemożności korzystania z biura, to warto o taką alternatywę zadbać. Jak? Weryfikując stan dostępności profesjonalnym audytem.

Dla kogo audyt dostępności architektonicznej jest obowiązkowy?

Ustawa wymaga dostosowań we wszystkich placówkach świadczących usługi publiczne (urzędy, szkoły, ośrodki zdrowia, miejsca kultury) oraz tych finansowanych ze środków publicznych. Obowiązek prawny w zakresie dostosowania placówki reguluje Ustawa o zapewnieniu dostępności.

Co mówi ustawa w odniesieniu do podmiotów niepublicznych?

W ustawie przewidziano nieobowiązkową certyfikację – służącą poprawie dostępności – dla podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych. Podmioty prywatne i organizacje pozarządowe, które zdecydują się na audyt, potwierdzający ich dostępność w certyfikacie będą mogły uzyskać 5 proc. zniżkę we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozwiązania te powinny zachęcać firmy prywatne do zadbania o swoją dostępność.” Cytat pochodzi ze strony Funduszy Europejskich.

Kogo dotyczy ustawa o dostępności i audyt architektoniczny

Co będzie poddane analizie podczas audytu?

W podstawowym wymiarze podczas audytu sprawdzane są wejścia, windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku. Ustawa o dostępności rekomenduje, aby zapewnić:

  • dostępną strefę wejścia do budynku i możliwość wejścia z psem asystującym,
  • informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – takie tablice/sygnalizatory dźwiękowe są pomocne w szczególności osobie z niepełnosprawnością słuchu lub wzroku,
  • dostęp do wszystkich pokoi (wyjątek stanowią pomieszczenia techniczne),
  • swobodne poruszanie się po korytarzach i pomiędzy piętrami,
  • możliwość ewakuacji lub zapewnienie innego sposobu ratunku osobom ze szczególnymi potrzebami (sygnalizacja, procedury, pomocny sprzęt).

Doświadczony audytor dostępności architektonicznej analizuje parametry budynku pod kątem użyteczności dla osób z różnymi rodzajami szczególnych potrzeb. Poza wymienionymi wyżej wymogami, sprawdza także zagospodarowanie przestrzeni, wyposażenie i umeblowanie, toalety, stanowiska obsługi oraz inne elementy mające wpływ na dostępność placówki, ujęte w ankiecie audytorskiej.

Od czego zależy cena audytu dostępności architektonicznej? 

Koszt wykonania audytu zależy między innymi od:

  • powierzchni budynku,
  • powierzchni i charakteru otoczenia (parking, podjazd, chodniki),
  • liczby klatek schodowych, 
  • rozkładu i liczby pomieszczeń,
  • liczby kondygnacji.

Ze względu na duże zróżnicowanie w architekturze i przeznaczeniu budynku, wycena jest dostosowywana indywidualnie. Koszt realizacji audytu to wydatek rzędu 5-8 tysięcy złotych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dedykowaną ofertę.

Zleciłem wykonanie audytu – co dalej?

Prace audytowe trwają ok. 3 tygodnie. Po ich zakończeniu, opracowujemy i przekazujemy dedykowany raport dostępności. Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian ze wskazaniem priorytetów. Stanowi on podstawę do sporządzenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz do wykonania szczegółowych projektów i planu prac wykonawczych.

Na tym etapie, przydatne będzie również określenie kosztów, jakie będą się wiązały z dostosowaniem obiektu. Jeżeli będą one bardzo wysokie – sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania dofinansowania np. z funduszy unijnych.  Możesz wykorzystać je na prace audytowe, projektowe oraz budowlane dla poprawy dostępności budynku.

Kiedy należy dostosować miejsce pracy?

W zależności od typu budynku dostosowanie go do wymogów może być łatwe, utrudnione lub zupełnie niemożliwe (szczególnie budynku zabytkowego). Jeśli okaże się, że nie ma możliwości pełnego dostosowania przestrzeni, konieczne jest zapewnienie dostępu alternatywnego. Nie czekaj, aż do Twojej firmy zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością. To właśnie wykonanie tego pierwszego kroku może zachęcić kompetentne i doświadczone OzN do aplikowania!

Podsumowując: aby Twoja firma była w pełni dostępna dla pracowników oraz klientów z niepełnosprawnościami, konieczne jest przeprowadzenie audytu. Na jego podstawie możesz podjąć dalsze kroki w kierunku stworzenia przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności cyfrowej stron internetowych.

3 thoughts on “Audyt dostępności architektonicznej – krok po kroku

Comments are closed.