Przeprowadzamy kompleksowe audyty i doradztwo w zakresie:

DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 • zgodnie z obowiązującym standardem WCAG 2.1
 • strony www, serwisy internetowe, aplikacje mobilne

DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 • szczegółowe badanie obiektu pod kątem barier komunikacyjnych
 • projektowanie uniwersalne
 • adaptacja budynku

DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

 • wykorzystanie środków wspierających komunikację
 • narzędzia online
 • tworzenie dostępnych komunikatów

Więcej informacji:

AUDYT W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Kompleksowe badanie stron, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych kanałów komunikacji pod kątem ich dostępności dla jak największej liczby osób z różnymi niepełnosprawnościami, np.

 • z dysfunkcjami narządu wzroku;
 • z dysfunkcjami narządu słuchu;
 • mających trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści.

Audyt wykonywany jest głównie w oparciu o standard WCAG 2.1

W ramach audytu badamy m.in. funkcjonalność strony lub aplikacji dla różnego typu urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, poprawność kodowania strony, intuicyjność dotarcia do konkretnych informacji, przejrzystość treści, stosowane nazewnictwo.

Raport z audytu wskaże wprowadzenie koniecznych usprawnień, w celu umożliwienia każdej osobie swobodnej obsługi serwisów bez względu na rodzaj niepełnosprawności, wiek, oprogramowanie lub posiadany sprzęt.

AUDYT  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Sporządzony audyt jest zbiorem informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach audytu badane są między innymi:

 • komunikacja zewnętrzna i otoczenie budynku (drogi dojścia, stanowiska postojowe),
 • strefa wejścia,
 • elementy ułatwiające orientację w budynku,
 • komunikacja w budynku,
 • toalety dedykowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wyposażenie wewnętrzne z oceną sposobu rozmieszczenia umeblowania,
 • dostępność wydzielonych pomieszczeń obsługi klienta,
 • inne elementy mające wpływ na dostępność placówki ujęte w ankiecie audytorskiej.

Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian. Raport może być podstawą do planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz do wykonania szczegółowych projektów i planu prac wykonawczych.

AUDYT W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ

Kompleksowe badanie skutecznej komunikacji z klientem po kątem m.in.:

 • zapewnienia tłumacza się języka migowego lub umożliwienia zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez stronę internetową,
 • wykorzystania urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (np. pętle indukcyjne, systemy FM lub inne urządzenia, których celem jest wspomaganie osób słabosłyszących),
 • skutecznej informacji zamieszczonych w kanałach komunikacji o zakresie działalności – (np. elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w języku migowym lub informacje w języku łatwym do odczytania ),
 • sposobu i jakości komunikacji i dostosowania do potrzeb odbiorców usług publicznych (np. poprzez umożliwienie komunikacji osobie ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w jej wniosku).

RAPORT

Po każdym audycie przeprowadzonym przez doświadczonych ekspertów przekazujemy dedykowany RAPORT zawierający:

 • analizę stanu
 • wskazanie błędów
 • rozwiązania problemów
 • rekomendacje działań