Przeprowadzamy kompleksowe audyty i doradztwo w zakresie:

DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 • zgodnie z obowiązującym standardem WCAG 2.1
 • strony www, serwisy internetowe, aplikacje mobilne

DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 • szczegółowe badanie obiektu pod kątem barier komunikacyjnych
 • projektowanie uniwersalne
 • adaptacja budynku

DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ

 • wykorzystanie środków wspierających komunikację
 • narzędzia online
 • tworzenie dostępnych komunikatów

Więcej informacji:

AUDYT W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Kompleksowe badanie stron, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych kanałów komunikacji pod kątem ich dostępności dla jak największej liczby osób z różnymi niepełnosprawnościami, np.

 • z dysfunkcjami narządu wzroku;
 • z dysfunkcjami narządu słuchu;
 • mających trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści.

Audyt wykonywany jest głównie w oparciu o standard WCAG 2.1

W ramach audytu badamy m.in. funkcjonalność strony lub aplikacji dla różnego typu urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, poprawność kodowania strony, intuicyjność dotarcia do konkretnych informacji, przejrzystość treści, stosowane nazewnictwo.

Celem audytu jest umożliwienie każdej osobie swobodnej obsługi serwisów bez względu na rodzaj niepełnosprawności, wiek, oprogramowanie lub posiadany sprzęt.

 

AUDYT  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Sporządzony audyt jest zbiorem informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W ramach  audytu badana jest między innymi:

 • komunikacja zewnętrzna i otoczenie budynku (drogi dojścia, stanowiska postojowe)
 • strefa wejścia,
 • elementy ułatwiające orientację w budynku
 • komunikacja w budynku
 • toalety dedykowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • wyposażenie wewnętrzne z oceną sposobu rozmieszczenia umeblowania,
 • dostępność wydzielonych pomieszczeń obsługi klienta,
 • inne elementy mające wpływ na dostępność placówki ujęte w ankiecie audytorskiej.

Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian. Raport może być podstawą do planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz do wykonania szczegółowych projektów i planu prac wykonawczych.

*audyty dostępności architektonicznej realizujemy w woj. małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

 

AUDYT W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ

Kompleksowe badanie skutecznej komunikacji z klientem po kątem m.in.

 • zapewnienia tłumacza się języka migowego lub umożliwienia zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez stronę internetową.
 • wykorzystania urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (np. pętle indukcyjne, systemy FM lub inne urządzenia, których celem jest wspomaganie osób słabosłyszących),
 • skutecznej informacji zamieszczonych w kanałach komunikacji o zakresie działalności – (np. elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w języku migowym lub informacje w języku łatwym do odczytania ),
 • sposobu i jakości komunikacji i dostosowania do potrzeb odbiorców usług publicznych (np. poprzez umożliwienie komunikacji osobie ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w jej wniosku).

Audyty wykonują:

 Marcin Moras – Prezes Zarządu IOD Solutions Sp. z o.o., Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych.

Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001:2017.

Od ponad 10 lat specjalizuje się w szeroko rozumianych bezpieczeństwie informacji, zarządzaniu jakością.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów sektora finansów publicznych. Przez wiele lat pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie – Inspektora Ochrony Danych. Autor i współautor licznych wdrożeń w obszarze RODO. Wspierał klientów zarówno jako lider projektu wdrożeniowego jak i członek interdyscyplinarnych zespołów wdrożeniowych.

Autor licznych wdrożeń systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemów zarządzania jakością ISO w spółkach prawa handlowego, jednostkach administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych.

Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie negocjowania kontraktów IT, prawa zamówień publicznych oraz prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Michał Gajdosz – Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001:2017.

Specjalista ds. projektowania i wykonywania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Audytor stron internetowych i aplikacji web zgodnie ze standardem WCAG 2.1. oraz wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Audytor bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, ekspert ds. wdrożeń projektów ISO. Wykonuje i audytuje systemy teleinformatyczne dla uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów prywatnych, szkół publicznych i prywatnych, również poprzez wykonywanie tzw. testów penetracyjnych. Projektuje i wykonuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, systemy ciągłości działania ISO 22301, systemy zarządzania ryzykiem.