7 sposobów, jak poprawić dostępność w Twojej firmie

Ustawa o dostępności wskazuje szereg rekomendacji dla placówek publicznych, oraz wprowadza obowiązek raportowania stanu i poprawę dostępności. Poza działaniami formalnymi, warto jednak pamiętać, że dostępność zaczyna się tam, gdzie jest otwartość na potrzeby drugiej osoby. Jak obsłużyć klienta z niepełnosprawnością?

Komunikując się z osobą z niepełnosprawnością, zawsze możesz po prostu zapytać, jakiej pomocy potrzebuje. Jest jednak kilka dobrych praktyk, które są uniwersalne i z pewnością spotkają się z pozytywnym odbiorem. Łatwo możesz je wprowadzić w swoim miejscu pracy i tym samym poprawić dostępność.

1. Zapewnij miejsca siedzące.

Powszechnie wiadomo, że osoby starsze czy kobiety w zaawansowanej ciąży potrzebują częstszych odpoczynków. Trudność może stanowić również załatwianie spraw przy okienku, w pozycji stojącej. Nie każdy natomiast pamięta, że osoby, które na pierwszy rzut oka nie mają problemów z poruszaniem się, również mogą mieć pewne szczególne potrzeby w tej kwestii. Mogą one odczuwać zmęczenie związane ze swoim stanem zdrowia, np. chorobą krążeniowo-oddechową, czy nowotworową. Przyjmowanie niektórych leków również wywołuje osłabienie. Pamiętaj, że w urzędzie, na poczcie czy w banku powinna znajdować się wystarczająca ilość krzeseł, na których te osoby mogłyby odpocząć. 

2. Mów wyraźnie

Większość osób niedosłyszących pomaga sobie w zrozumieniu wypowiedzi patrząc na usta rozmówcy. Gdy mówisz – nie żuj gumy, nie pal papierosów ani nie zasłaniaj ust. Mów z twarzą zwróconą w kierunku rozmówcy. Jeśli stoisz przy źródle światła, np. przy oknie, i jesteś zwrócony do niego plecami, blask może spowodować, że twoja twarz będzie niewyraźna, co uniemożliwia osobie niedosłyszącej czytanie z ruchu warg.

3. Obsłuż indywidualnie

Postaraj się o pomieszczenie, w którym można porozmawiać z osobą niedosłyszącą. Wpłynie to znacząco na komfort i zrozumienie w trakcie załatwiania sprawy urzędowej. Możesz też wyciszyć przeszkadzające szumy z otoczenia, przez zamknięcie drzwi wychodzących na głośny korytarz lub przez wyłączenie radia.

4. Przygotuj wydruki z powiększoną czcionką

Osoby niedowidzące mogą przeczytać jedynie informacje wydrukowane dużą czcionką. Rodzaj czcionki i odpowiednie odstępy są równie ważne, jak jej rozmiar. Etykiety i oznaczenia powinny być napisane wyraźnie na kontrastującym  tle. Osobom niedowidzącym najłatwiej jest przeczytać tekst napisany wielkimi białymi literami na czarnym tle. Bardzo ważnym elementem jest także dobre oświetlenie, lecz zbyt jasne. Światło odbijające się od błyszczącej powierzchni może razić w oczy. Jeśli masz gotowy szablon (np. do wypełnienia wniosku), który pokazujesz do podglądu, umieść go w matowej koszulce lub laminacie.

5. Zadbaj o przestrzeń

Jeśli na korytarzu lub w pokoju obsługi znajdują się elementy, które utrudniają poruszanie się lub trzeba je omijać – postaraj się je przesunąć w inne miejsce. Może to dotyczyć doniczki z kwiatkiem, kosza na śmieci czy małej szafki. Wolne od przeszkód ciągi komunikacyjne docenią szczególnie osoby poruszające się na wózku oraz z pomocą laski, a także rodzice z małymi dziećmi. Jeśli Twoja placówka chce zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, będzie to również bardzo istotne.

6. Wyjdź z inicjatywą

Jeżeli blat biurka w miejscu twojej działalności jest zbyt wysoki, żeby osoba korzystająca z wózka mogła cię widzieć ponad nim, wyjdź zza stanowiska, żeby ją obsłużyć. Jeżeli wiąże się to z wypełnianiem formularzy lub składaniem podpisu, miej pod ręką podkładkę do pisania. Jeżeli najbliższa toaleta publiczna nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych lub znajduje się na piętrze, które jest dla nich niedostępne, pozwól osobie na wózku skorzystać z toalety prywatnej albo służbowej. Nie koncentruj się na problemie – szukaj aktywnie rozwiązań!

7. Zapisz na kartce

Najważniejsze informacje (np. termin wizyty, numer telefonu czy nazwę potrzebnego dokumentu) zapisz na kartce. Nie tylko osoby starsze mają trudności z zapamiętywaniem. Również tłumaczenie pewnych zależności przy równoczesnym ich rysowaniu lub zapisywaniu, zminimalizuje ryzyko pomyłki. Jest to bardzo proste narzędzie, które może się okazać niezwykle pomocne dla tych osób.

Powyższe sugestie można wprowadzić już dzisiaj. Będą one pierwszym krokiem do pełnego dostosowania budynku i procedur w Twoim miejscu pracy. 

Pamiętaj, że NIE KAŻDY RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST WIDOCZNY. Pewne osoby mogą zachowywać się w sposób, który wydaje ci się niecodzienny. Na przykład, pomimo udzielenia komuś prostych wskazówek słownych, osoba ta prosi cię o ich zapisanie. Albo na pozór zdrowa osoba może poprosić w kolejce o miejsce siedzące. Uwzględnij potrzeby takich osób i postaraj się je zrealizować na miarę swoich możliwości.


Dowiedz się więcej na naszym szkoleniu SAVOIR-VIVRE W STOSUNKU DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ lub zorganizuj je dla swoich pracowników.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ

4 thoughts on “7 sposobów, jak poprawić dostępność w Twojej firmie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *