Szkolenia dla firm

Oferujemy szkolenia z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnością

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, JEJ RODZAJE I SKALA

Warsztat, który pozwoli uczestnikom lepiej zdefiniować słowo “niepełnosprawność”. Pomoże poznać rodzaje niepełnosprawności i uświadomić sobie, jak duże znaczenie w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością ma pytanie i badanie ich właściwych potrzeb, obiektywne podejście do sytuacji i empatia.

Szkolenie traktuje nie tylko o sytuacjach związanych z życiem zawodowym, ale o aspektach odnoszących się do całości naszego postrzegania, postawy oraz empatii.

Prowadzący: Marta Hernik – Dyrektor Fundacji Poland Business Run. Z wykształcenia pedagog. Ukończyła także studia podyplomowe związane z interwencją kryzysową oraz kryminalistyką. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi. Organizowała projekty społeczne i edukacyjne dla dzieci, osób skazanych przebywających w zakładach karnych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Poland Business Run, gdzie odpowiada za organizację największego w Polsce biegu charytatywnego – Poland Business Run.

SAVOIR-VIVRE W STOSUNKU DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Warsztat, na który zapraszamy wszystkich pracowników, niezależnie od ich szczebla zawodowego i wykonywanej pracy. Dotyczy tego, jak komunikować się z OzN, by nie urazić jej uczuć, jak wyrażać się empatycznie, jak rozmawiać bez skrępowania. Na szkoleniu poruszony zostanie także temat stawiania granic oraz rozmawiania w sposób asertywny i niedyskryminujący.

Prowadzący: Klaudia Kaniewska – Koordynator Działu Wsparcia w Fundacji Poland Business Run.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne UJ Collegium Medicum. Ukończyła również studia z zakresu nauk o rodzinie oraz handlu i zarządzania sprzedażą. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zajmuje się szeroko pojętym wsparciem osób po amputacjach oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dzięki temu, że sama jest osobą po amputacji nogi, dokładnie rozumie problemy tej grupy.

REKRUTACJA I PRACA Z OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – cykl prelekcji

Uczestnictwo w spotkaniach wpłynie na realizację działań w obszarze rekrutacji, zarządzania pracownikami, budowania zespołów różnorodnych, społecznej odpowiedzialności biznesu. Proces rekrutacji osób z niepełnosprawnościami jest procesem złożonym i wymaga od rekrutera: znajomości przepisów prawa dotyczących osób z niepełnosprawnościami, umiejętności oceny motywacji kandydata oraz analizy wcześniejszych doświadczeń i ograniczeń wpływających na obecną sytuację zawodową. Odbiorcami szkoleń mogą być m.in. managerowie średniego i wyższego szczebla, specjaliści i inni pracownicy.

Celem spotkań będzie m.in.:

  • zapoznanie managerów z zasadami budowania zespołów różnorodnych oraz zarządzania takimi zespołami, uwrażliwienie uczestników na tematykę niepełnosprawności,
  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy prelekcji będą potrafili m.in.:

  • rozmawiać bez skrępowania z pracownikiem z niepełnosprawnością,
  • udzielać mu w sposób asertywny i niedyskryminujący informacji zwrotnej,
  • przygotować miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością.

Spotkanie I
– Wizerunek osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy.
– Proces rekrutacji i selekcji pracowników z niepełnosprawnością.

Spotkanie II
– Obowiązujący system orzecznictwa.
– Prawa i obowiązki pracownika z niepełnosprawnością.
– System zatrudniania osób z niepełnosprawnością i dofinansowania.

Spotkanie III
– Analiza stanowisk pracy i ich wyposażenie.
– Przystosowanie stanowiska w odniesieniu do konkretnego pracownika.
– Efektywny feedback w relacji manager – pracownik z niepełnosprawnością.

Prowadzący: Justyna Cuże – managerka działu rekrutacji, trenerka, konsultantka, doradczyni zawodowa. Na co dzień dba o prawidłowy przebieg procesów rekrutacyjnych kandydatów i kandydatek z niepełnosprawnościami do pracy na terenie całego kraju. Prowadzi szkolenia dla firm oraz instytucji publicznych z obsługi i współpracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Jako doradca zawodowy, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

ZDROWIE PSYCHICZNE

Cykl prelekcji związanych z dbaniem o kondycję psychiczną, radzeniem sobie z sytuacjami kryzysowymi zarówno w życiu własnym, jak i współpracowników.
Ostatnie miesiące są dla nas bardzo trudnym okresem – nasze codzienne życie w sposób nagły i zupełnie nieprzewidywalny uległo zmianie. Pandemia koronawirusa wpłynęła w mniejszy lub większy sposób na wszystkie sfery naszego życia, w tym na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną. Żyjemy w stanie ciągłego napięcia emocjonalnego. To, co czujemy, najogólniej można nazwać stresem. To właśnie on niesie niekorzystne skutki dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, gdy pozostaje poza naszą kontrolą.

Prowadzący warsztaty: dr Urszula Horwath – doktor nauk o zdrowiu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie, psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
W swojej codziennej praktyce klinicznej zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną osób dorosłych, które przeżyły sytuacje kryzysowe, doświadczają trudności w życiu osobistym, cierpią na zaburzenia psychiczne, zmagają się z niepełnosprawnością nabytą w wyniku choroby, czy urazu.

STRES I JEGO WPŁYW NA NASZE FUNKCJONOWANIE

Podczas szkolenia pracownicy zyskają wiedzę na temat tego, czym jest stres, jak się objawia, poznają jego mechanizmy, źródła i skutki, dowiedzą się, jak zmobilizować swój własny potencjał do radzenia sobie ze stresem. Ważnym aspektem szkolenia będzie także kwestia rozpoznania stresu u innych.

DEZADAPTACYJNE SPOSOBY FUNKCJONOWANIA

Zaburzenia adaptacyjne wystąpić mogą u każdego człowieka – doprowadzają do nich sytuacje, takie jak np. utrata pracy, rozstanie z partnerem czy żałoba po śmierci bliskiej osoby. Przebiegać mogą one różnie: u jednych osób dominują objawy lęku i depresyjne, u innych z kolei najbardziej wyrażone są zaburzenia zachowania.
Podczas warsztatu przedstawiamy najczęstsze podtypy zaburzeń adaptacyjnych, ich przyczyny i objawy, a także radzimy, co zrobić w razie ich wystąpienia i gdzie szukać pomocy.

MĄDRE WSPARCIE, TOWARZYSZENIE I POMOC OSOBIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – wskazówki dla wspierającego

Utrata kogoś bliskiego, rozstanie, problemy finansowe, samotność – to tylko kilka sytuacji, które mogą doprowadzić do silnego rozchwiania emocjonalnego. Kiedy ktoś przeżywa przykry czas, intuicyjnie chcemy go wesprzeć a nie zawsze wiemy jak.
Podczas szkolenia poznamy wskazówki, które pomogą nam udzielić podstawowego wsparcia, a także sygnały, że osoba, którą wspieramy potrzebuje pomocy specjalisty.

 

ZDROWIE FIZYCZNE

Cykl prelekcji związanych z dbaniem o kondycję fizyczną podczas pracy zdalnej z domu.

Prowadzący warsztaty: dr Agnieszka Wnuk-Scardaccione – Fizjoterapeutka na co dzień związana z Centrum Znowu w Biegu w Krakowie, asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła wiele praktyk zawodowych w kraju i za granicą oraz specjalistycznych kursów doszkalających. Specjalizuje się w pracy z osobami po amputacjach oraz pacjentami, którzy doznali urazów ortopedycznych lub kontuzji sportowych. Prowadzi indywidualną ocenę diagnostyczną, terapię manualną oraz treningi rehabilitacyjne.

PRACA SIEDZĄCA

Warsztat polecany dla każdej osoby pracującej w pozycji siedzącej. Zawiera omówienie zagrożeń wynikających z długotrwałej pozycji siedzącej oraz dostosowanie stanowiska pracy do zasad ergonomii. Porozmawiamy o tym kiedy, ile i jakie robić przerwy. Przedstawimy również praktyczne i proste ćwiczenia na rozluźnienie napiętych mięśni.

ROZCIĄGANIE I ODDYCHANIE

Co właściwie rozciągać w ciele człowieka? Tematy dotyczące kontrowersji na temat rozciągania oraz porady jak rozciągać się podczas pracy przy biurku. Uczestnicy dowiedzą się również jak ważne jest oddychanie oraz poznają przykłady ćwiczeń oddechowych.

ODPORNOŚĆ

W trakcie warsztatu pokażemy ćwiczenia fizyczne zwiększające odporność oraz wskażemy inne rekomendowane działania. Omówimy również wpływ stresu na odporność.

KRĘGOSŁUP

Dolegliwości bólowe kręgosłupa dotyczą osób w każdym wieku. Szkolenie porusza istotne czynniki wpływające na ich występowanie oraz uczy jak je niwelować. Jak rozluźnić mięśnie karku? Co zrobić gdy drętwieją palce? Co oznacza ból w okolicy kości krzyżowej i/lub pośladków? Na te i wiele innych pytań odpowie fizjoterapeuta.