Co to jest WCAG 2.1? Aktualne wytyczne dostępności na 2021 rok

Warunkiem zapewnienia dostępności cyfrowej jest posiadanie strony internetowej zgodnej z zaleceniami WCAG 2.1. Czego dotyczą te zalecenia i jak się do nich dostosować?

Czym jest WCAG 2.1?

Jest to najnowszy (opublikowany w 2018 roku) międzynarodowy standard, którego osiągnięcie poprawi dostępność treści publikowanych w internecie. Zalecenia i wytyczne dotyczą dostosowania stron i aplikacji w taki sposób, żeby mogły skorzystać z nich wszystkie zainteresowane osoby niezależnie od wieku czy rodzaju niepełnosprawności.

Skrót WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) w tłumaczeniu na język polski oznacza Wytyczne dla dostępności treści internetowych, natomiast liczba 2.1 wskazuje na nowszą wersję już istniejącej (poprzednia wersja 2.0 jest z 2008 roku).

Kto potrzebuje dostępnych treści?

Szczególne potrzeby odnośnie dostępności dotyczą osób w podeszłym wieku, z dysfunkcjami wzroku i słuchu, trudnościami w mówieni, uczeniu się oraz problemami ruchowymi np. niesprawnymi dłońmi, co uniemożliwia korzystanie z tradycyjnej myszki.

Jakie są główne zasady?

Jako fundament pracy nad poprawą dostępności WCAG 2.1 wskazuje 4 zasady.

 1. Postrzegalność
 2. Funkcjonalność
 3. Zrozumiałość
 4. Kompatybilność

Jak je rozumieć?

Na potrzeby tego artykułu objaśnienia zostały uproszczone, aby były zrozumiałe nie tylko dla informatyków.

Postrzegalność – wszystkie elementy opublikowane na stronie są możliwe do dostrzeżenia przez używane zmysły. 

 • tekst można „przeczytać” na różne sposoby [większe litery, mowa syntetyczna,  symbole, prosty język]
 • istotne obrazki mają opisy możliwe do odczytania przez program (dla niewidomych)
 • dźwięk z nagrania audio lub wideo można przeczytać (dla niesłyszących)
 • obraz z nagrania wideo można usłyszeć w formie opisowej narracji (audiodeskrypcji)
 • treści są publikowane w zrozumiałej kolejności i są czytelne dla programu tłumaczącego
 • czytanie i słuchanie nie wymaga wysiłku (oddzielenie treści od tła, zarówno przez dobry kontrast i odstępy jak i wyciszenie szumów)

Funkcjonalność – łatwa i dostępna nawigacja po stronie.

 • pełna dostępność przycisków przy używaniu wyłącznie klawiatury (gdy ktoś nie może używać myszy)
 • brak pułapek, blokerów, wieloznakowych skrótów
 • wystarczający czas na zapoznanie się z treścią (na przykład nieuciekający slider)
 • ograniczenie błysków (zapobieganie atakom epilepsji)
 • tytuły ułatwiające lokalizację ważnych treści
 • możliwość obsługi dotykowej

Zrozumiałość – proste publikowane informacje i obsługa stron.

 • dostosowany język strony
 • możliwość wyjaśnienia skrótów (dla osób używających prostego języka)
 • przewidywany wygląd i działanie stron (np. wejście w okno do wprowadzenia danych uruchamia klawiaturę)
 • spójna i konsekwentna nawigacja po całej stronie
 • etykiety sugerujące i poprawiające błędy (literówki, brak cyfry, zły format)
 • zapobieganie błędom (możliwość cofnięcia, sprawdzenia, potwierdzenia)

Kompatybilność (Rzetelność) –  treści są napisane w taki sposób, że są możliwe do odczytania na różnych nośnikach i w językach alternatywnych.

 • poprawny kod z oznacznikami początku i końca (rozpoznawalny dla czytnika)
 • czytnik ekranu rozpoznaje nazwy, role i wartości elementów
 • zmiana statusu jest automatycznie sygnalizowana przez czytnik ekranu (np. zapisanie danych, wysłanie czy dodanie produktu do koszyka)

Warto zaznaczyć, że dopasowanie treści internetowych do użytkowników ze szczególnymi potrzebami wcale nie pogarsza standardu strony dla pozostałych odbiorców, wręcz przeciwnie!

Czy muszę spełnić wszystkie wymogi WCAG 2.1, żeby moja strona była w pełni dostępna?

Ilość spełnionych wymagań jest mierzalna. Na tej podstawie zdefiniowano trzy poziomy zgodności: najniższy (A), średni (AA) i najwyższy (AAA). Ustawa o Dostępności określa, że wymaganym poziomem jest poziom średni, czyli AA. Jednakże rekomendacją jest, żeby wprowadzać rozwiązania, które będą jak najbardziej funkcjonalne.

Warto też zwrócić uwagę na treści, które są dodawane jako załączniki. Jeśli na stronie opublikowany jest skan dokumentu, osoby korzystające z czytnika nie będą mogły się z nim zapoznać. Należy w takiej sytuacji opublikować dokument tekstowy. Więcej szczegółów dotyczących tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych znajdziesz na tej stronie.

Jak sprawdzić, czy moja strona spełnia wymagania WCAG 2.1?

Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania audytu dostępności cyfrowej. Nasi doświadczeni informatycy sprawdzą Twoje strony, aplikacje i inne kanały korzystając z dedykowanego programu do analizy oraz (co ważne!) bezpośredniej weryfikacji przez własnoręczne przetestowanie najważniejszych funkcjonalności strony. Na podstawie tego badania generowany jest szczegółowy Raport dostępności cyfrowej. Zawiera on ocenę poziomu dostępności, wskazanie liczby i istotności błędów oraz proponowane działania naprawcze. Taki raport jest podstawą do zaplanowania i przeprowadzenia zmian na stronie.

Jeśli potrzebujesz wykonać audyt dostępności strony internetowej według standardu WCAG 2.1 – skontaktuj się z nami. Dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *