Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością w 2021 roku

Jak zorganizować zatrudnienie osoby niepełnosprawnej? Po co to robić? Czy osoby z orzeczeniem mogą w ogóle pracować? W temacie rekrutacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnością krąży wiele mitów. Dowiedz się, jak je zweryfikować i gdzie szukać odpowiedzi.

Czym jest niepełnosprawność? 

Nie jest to tylko zespół cech danej osoby czy jakieś braki ale też zespół warunków otoczenia, które powoduje trudności. Jak to rozumieć?

Osoba niedosłysząca ma problem wtedy, gdy ktoś mówi do niej cicho a narząd słuchu nie odbiera tych częstotliwości i efektem jest brak zrozumienia. Kiedy taka osoba zaopatrzy się w aparat słuchowy lub skorzysta z pętli indukcyjnej a rozmówca powie coś głośno i wyraźnie, problem zostanie rozwiązany a niepełnosprawność może być ledwo dostrzeżona. Na problem niepełnosprawności trzeba zatem spojrzeć również w kontekście napotykanych w środowisku barier.

Czy osoba z orzeczeniem może pracować?

Tak, i jest to gwarantowane w Konstytucji. Co ważne, żadna instytucja nie może zakazać takiej osobie pracy. To, czy osoba z niepełnosprawnością chce pracować – zależy tylko od jej decyzji. Niestety zdarza się, że gdy na orzeczeniu jest zapis „niezdolny do pracy” to jest to przyjmowane za pewnik (również przez pracodawców) i tym samym blokuje się nawet próbę podejścia do rekrutacji.

Jak rekrutować osobę z niepełnosprawnością?

Pierwszym krokiem jest na pewno otwartość na zatrudnienie takiego pracownika. Przejawia się ona m.in. umieszczeniem w ogłoszeniu takiego zdania: „Oferta skierowana również do kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością”. Dodatkowo, jeśli praca może być wykonywana zdalnie lub w elastycznych godzinach, warto to zakomunikować. Bardzo ważne jest podkreślenie poszukiwanych umiejętności kandydata a nie skupianie się na jego osobistych trudnościach, które możliwe, że nie mają związku z pracą. Przykładowo: osoba poruszająca się na wózku może pracować przy komputerze na tych samych zasadach co osoba zdrowa i jej niepełnosprawność w tym zakresie wcale nie wpływa na kompetencje. Jeśli natomiast praca polega na załatwianiu spraw  „na mieście”, to niestety mobilność będzie tutaj sprawą kluczową. Trzeba zatem pamiętać o precyzyjnym opisie stanowiska podczas formułowania ogłoszenia.

Drugim etapem jest analiza dostarczonych dokumentów (m.in. CV, orzeczenia czy opinii lekarskiej). Po tym etapie weryfikacji warto zaprosić kandydata na rozmowę, mając na uwadze to, że spotkanie może się odbyć w sposób alternatywny, np. w formie telekonferencji lub poza biurem, gdy budynek nie jest przystosowany do szczególnych potrzeb. Aby zlikwidować bariery w miejscu pracy, warto przeprowadzić audyt dostępności architektonicznej.

Jakie są zalety zatrudniania osoby niepełnosprawnej?

  • Zatrudniając osobę ze szczególnymi potrzebami buduje się bardziej różnorodne, otwarte i świadome środowisko pracy. Można w ten sposób realizować m.in. założenia inkluzywnej polityki CSR-owej firmy.
  • Pełnosprawni pracownicy mogą się wiele nauczyć od pracownika z niepełnosprawnością, nie tylko w zakresie umiejętności ale też budowania empatii.
  • Można skorzystać z refundacji kosztów płacy w zależności od ilości pracowników z orzeczeniem, stopnia niepełnosprawności i wymiaru etatu. Kwota miesięcznego dofinansowania to maksymalnie 90% poniesionych kosztów płacy i nie może ona przekraczać (dane aktualne na styczeń 2021 roku):
    – 1 950,00 zł dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności
    – 1 200,00 zł dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
    – 450,00 zł dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności
  • Takie osoby mogą być bardzo wartościowymi i kompetentnymi pracownikami, więc po prostu warto dać im szansę.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) szacuje, że w 2020 roku, zatrudnionych było niespełna 30% z grupy osób z niepełnosprawnością. Aby ten zakres powiększyć, warto zadbać o procedury umożliwiające zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w Twojej firmie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

– jakie pytania można a jakich nie powinno się zadawać podczas rozmowy rekrutacyjnej,
– jak uzyskać refundację kosztów zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością,
– jak dostosować miejsce pracy i konstruować wymagania dla osoby o szczególnych potrzebach,

zapisz się na cykl naszych szkoleń, podczas których rozwiejesz swoje wątpliwości i poznasz procedury, które usprawnią proces rekrutacji i zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.

CHCĘ POZNAĆ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ

4 thoughts on “Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością w 2021 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *