Szkolenia dedykowane

Szkolenia dla pracowników oraz kadry zarządzającej

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, JEJ RODZAJE I SKALA

Warsztat, który pozwoli uczestnikom lepiej zdefiniować słowo “niepełnosprawność”. Pomoże poznać rodzaje niepełnosprawności i uświadomić sobie, jak duże znaczenie w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością ma pytanie i badanie ich właściwych potrzeb, obiektywne podejście do sytuacji i empatia.

Szkolenie traktuje nie tylko o sytuacjach związanych z życiem zawodowym, ale o aspektach odnoszących się do całości naszego postrzegania, postawy oraz empatii.

Prowadzący: Marta Hernik – Dyrektor Fundacji Poland Business Run. Z wykształcenia pedagog. Ukończyła także studia podyplomowe związane z interwencją kryzysową oraz kryminalistyką. Od wielu lat związana z organizacjami pozarządowymi. Organizowała projekty społeczne i edukacyjne dla dzieci, osób skazanych przebywających w zakładach karnych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Poland Business Run, gdzie odpowiada za organizację największego w Polsce biegu charytatywnego – Poland Business Run.

SAVOIR-VIVRE W STOSUNKU DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Warsztat, na który zapraszamy wszystkich pracowników, niezależnie od ich szczebla zawodowego i wykonywanej pracy. Dotyczy tego, jak komunikować się z OzN, by nie urazić jej uczuć, jak wyrażać się empatycznie, jak rozmawiać bez skrępowania. Na szkoleniu poruszony zostanie także temat stawiania granic oraz rozmawiania w sposób asertywny i niedyskryminujący.

Prowadzący: Klaudia Kaniewska – Koordynator Działu Wsparcia w Fundacji Poland Business Run.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne UJ Collegium Medicum. Ukończyła również studia z zakresu nauk o rodzinie oraz handlu i zarządzania sprzedażą. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zajmuje się szeroko pojętym wsparciem osób po amputacjach oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dzięki temu, że sama jest osobą po amputacji nogi, dokładnie rozumie problemy tej grupy.

REKRUTACJA I PRACA Z OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – cykl prelekcji

Uczestnictwo w spotkaniach wpłynie na realizację działań w obszarze rekrutacji, zarządzania pracownikami, budowania zespołów różnorodnych, społecznej odpowiedzialności biznesu. Proces rekrutacji osób z niepełnosprawnościami jest procesem złożonym i wymaga od rekrutera: znajomości przepisów prawa dotyczących osób z niepełnosprawnościami, umiejętności oceny motywacji kandydata oraz analizy wcześniejszych doświadczeń i ograniczeń wpływających na obecną sytuację zawodową. Odbiorcami szkoleń mogą być m.in. managerowie średniego i wyższego szczebla, specjaliści i inni pracownicy.

Celem spotkań będzie m.in.:

  • zapoznanie managerów z zasadami budowania zespołów różnorodnych oraz zarządzania takimi zespołami, uwrażliwienie uczestników na tematykę niepełnosprawności,
  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy prelekcji będą potrafili m.in.:

  • rozmawiać bez skrępowania z pracownikiem z niepełnosprawnością,
  • udzielać mu w sposób asertywny i niedyskryminujący informacji zwrotnej,
  • przygotować miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością.

Spotkanie I
– Wizerunek osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy.
– Proces rekrutacji i selekcji pracowników z niepełnosprawnością.

Spotkanie II
– Obowiązujący system orzecznictwa.
– Prawa i obowiązki pracownika z niepełnosprawnością.
– System zatrudniania osób z niepełnosprawnością i dofinansowania.

Spotkanie III
– Analiza stanowisk pracy i ich wyposażenie.
– Przystosowanie stanowiska w odniesieniu do konkretnego pracownika.
– Efektywny feedback w relacji manager – pracownik z niepełnosprawnością.

Prowadzący: Justyna Cuże – managerka działu rekrutacji, trenerka, konsultantka, doradczyni zawodowa. Na co dzień dba o prawidłowy przebieg procesów rekrutacyjnych kandydatów i kandydatek z niepełnosprawnościami do pracy na terenie całego kraju. Prowadzi szkolenia dla firm oraz instytucji publicznych z obsługi i współpracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Jako doradca zawodowy, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.