Szkolenia dedykowane

Szkolenia główne

ZAGADNIENIA WPROWADZAJACE

  • Ustawa – kogo dotyczy, pojęcia, wymagania, terminy
  • Potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • Dostępność – najważniejsze wytyczne w kontekście ustawy
  • Bariery w dostępności

Szkolenia dodatkowe

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI (zadania, zobowiązania, zarządzanie projektem)

REKRUTACJA I PRACA z osobami z niepełnosprawnością

OBSŁUGA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – savoir-vivre